Introductie

    Gerhard Brüggemann (1948)

Zenleraar in Nieuw Zenit (voorheen Drops of Happiness en Centrum-Zenit) sinds 1996

achtergrond                                                                                                               

De zen-opleiding werd gevolgd bij mijn geliefde leraar Maarten Houtman  in de legendarische ‘Kosmos’ in Amsterdam en bij diverse leraren uit binnen- en buitenland. De totale zentraining beslaat ruim 50 jaar, maar weet: “Zen-mind: Beginners-mind”. Vanaf 1996 werd gestart met zen-cursussen in NoordHolland (Alkmaar, Hoorn, Amsterdam, Bergen en Haarlem). Vanaf 2013 werd uitsluitend Alkmaar de plaats van onderricht.

cursus achtergrond                                                                                                           De Weg van Maarten was die van Tao-zen, dus daar liggen mijn roots, echter daar zen voortkomt uit het Boeddhisme is er een tweede tak, bekend als Zen-boeddhisme, daarom diende ook de zen-boeddhistische kant diep onderzocht te worden. Deze cursus is geschoeid op beide richtingen hetgeen tamelijk uniek is. Daarbij wordt deze nog mede-onderbouwd vanuit de Advaita Vedanta, de richting van het Mystiek Hindoeïsme, daar ook hierin, en wel zonder omhaal, het wezen van zen is terug te vinden. Ook spelen diverse meesters uit andere tradities binnen de cursus mee wanneer zij het wezen van zen verduidelijken en ver-levendigen.

een andere kijk                                                                                                                  Dit alles geeft een behoorlijk andere kijk op de wereld zoals die zich in het Westen, schijnbaar, aan ons vertoont. Met name in deze jachtige, vaak oppervlakkige, op effect gebaseerde wereld is deze ‘andere’ kijk van groot belang, we kunnen leren uit de ‘rat-race’ te stappen en toch niet ten onder te gaan.

waarom kom je eigenlijk?                                                                                                 Op de vraag: “Waarom kom je hier eigenlijk” (de wezenlijke vraag van alle zenleraren door de eeuwen heen) levert vaak op: Rust in mijzelf, anti-stress, ik zit tegen een burn-out aan, zelfstandiger in het leven staan, minder of geen slachtoffer zijn, ik kan mij slecht concentreren. Eigenlijk allerlei problemen die verhinderen om innerlijk thuis te komen.

Als leraar beloof ik je dat je op al deze punten in dertien weken vorderingen tot forse vorderingen zult maken. In hoeverre, wordt voor een belangrijk deel bepaald door je eigen inzet.

het zeldzame antwoord                                                                                             Daarnaast, en dat wordt zelden als antwoord op de vraag gegeven, ‘Ik sta   wel in de wereld maar ben niet van deze wereld, hoe kom ik thuis?’ Ook mensen met dit antwoord vinden hier hun weg, daarom het volgende:

wat is zen wezenlijk?

Zen is oefening en Weg in waarnemendheid, een helaas bijzondere staat om in de wereld te staan. Normaliter is onze blik dynamisch: gedachtes vliegen rond, deze wekken gevoelens op, en als zij sterk genoeg zijn worden zij emoties. Dit is in het lichaam vast te stellen in: stampvoeten, juichen, geschreeuw, gehuil, een blos op de wangen, etc. Naast deze dynamische blik toont de wereld met zijn objecten en gebeurtenissen zich als statisch, bijna als absoluut.

Zen, (Chan) letterlijke vertaald meditatie, gaat terug naar de bron en deze is niet het mentale, maar de ruimte waarin denken, gevoelens en emoties verschijnen en verdwijnen namelijk het bewuste-zijn. Deze ruimte is statisch en niet zoals boven genoemd dynamisch. Nu worden de objecten en gebeurtenissen dynamisch in hun komen en gaan, in hun geboorte, ziekte verval en dood. (‘Beweging is dingen’ zegt de Boeddha)

Vanuit dit gezichtspunt zijn de dingen*, oftewel de objecten en gebeurtenissen secundair en de Bron, het zijn in waarnemendheid, primair.

* de Taoisten spreken over ‘de tienduizend dingen’, oftewel alles wat ons bestaan toont, inclusief de mensheid.)

Deze ‘dingen’ verliezen, als secondair, tenslotte hun belangrijkheid en worden vanuit gelijkmoedigheid waargenomen. Het leven ontrolt zich zowel wat de buitenwereld betreft als de wereld binnen mij; ik ben de waarnemendheid van dit alles; beter gezegd: ‘Ik ben’ is waarnemendheid.

In de laatste zin duikt voor het eerst in dit stuk het woord ‘ik’ op, en dat in combinatie met het werkwoord ‘ben’. Deze ‘ben’ is in feite het eerste- en laatste woord dat aan ‘ik’ kan worden toegevoegd, elk woord achter ben is echter onjuist.

Zo bevat ‘ik ben Gerhard, zenleraar, Alkmaarder, man, 72 jaar, goed gezond, etc. uitsluitend onjuistheden. Het zijn alle zaken die ik niet ben maar heb, zij kunnen omslaan in een andere toestand, soms zelfs in hun tegendeel. Slechts de waarnemendheid, het bewuste-zijn, is absoluut; DAT BEN IK! (de Chandogya-Upanishad uit het mystiek Hindoeisme spreekt van Tat Tvam Asi: ‘Jij bent dat’.

Zen als oefening begeleidt je terug naar je geestelijk huis en het mooie is dat dat niet door een leraar (in het Oosten guru), een boek of syllabus wordt gedaan, maar door jezelf letterlijk bij de pakken neer te zetten, niet uit defaitisme maar met de vreugde van iemand die eindelijk thuis komt. Door deze dagelijkse oefening van 25 minuten is het tenslotte de waarnemendheid van waaruit mijn levensweg zich hier/nu ontvouwt.

praktijkgericht                                                                                                                    Een ervaring van bijna dertig jaar als manager in diverse management-functies in het bedrijfsleven, maakt dat ik tijdens de training met praktijkgerichte adviezen kom.

spreekt dit je aan?                                                                                                             Boek dan deze cursus. Weet, er zijn slechts tien plekken te vergeven. Twijfel je kom dan op de eerste cursusavond. (kosteloos, wel met het risico dat dan de cursusplaatsen bezet zijn zodat het bij deze ene avond moet blijven.)

opgave: e-mail: gbruggemann@mac.com   of tel.: 0646271559